Militaire Schietvereniging MSV Natres

De Militaire Schietvereniging Natres is een schietvereniging uitsluitend voor
leden of exleden van het
Korps Nationale Reserve.

 

Op 27 februari 1975 is de vereniging opgericht onder koninklijkbesluit nr. 70 met
als officiele naam: "Militaire Schietvereniging "Nationale Reservisten Zuid-Holland-Noord".

Aanvraag toezending aanmeldingformulier